راه های ارتباطی با ما

آدرس : تهران – شهرک صنعتی گلگون – میدان فاز ۴ روبه روی کاراواش پلاک ۱۰ دفتر فنی پــارســه

شماره های تماس : ۶۵۶۱۲۵۸۳ – ۰۲۱

تــلــفــن هــمـــراه : ۸۹۰۱۵۰۰ – ۰۹۱۹

تــلــفــن هــمـــراه : ۲۹۷۴۲۱۰ – ۰۹۱۲

دفتر فنی پارسه در شبکه های اجتماعی

Google+
LinkedIn
Instagram