خدمات آنودایز

خدمات آنودایز – موسسه پارسه

خدمات آنودایزینگ آلومینیوم به صورت قطعه و ورق کامل

انجام کلیه خدمات آنودایزینگ قطعات آلومینیومی با دقت و ظرافت بالا و همچنین آنودایزینگ ورق هاو پروفیل های آلومینیوم برای کاربرد در صنعت و موارد ساختمانی

بدلیل منتقل شدن واحد آنودایزینگ از موسسه برای تحویل نمونه کار 3 روز کاری و برای تحویل کل کار شما عزیزان 5 الی 7 روز کاری نیاز به زمان خواهیم داشت

اینستاگرام پارسه

برای اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

021-65612583

0912-2974210

0919-8901500

خدمات آنودایز
خدمات آنودایز
خدمات آنودایز
خدمات آنودایز
خدمات آنودایز
خدمات آنودایز
خدمات آنودایز
خدمات آنودایز
خدمات آنودایز
خدمات آنودایز